THUNG CHA ORGANIC

Cung cấp các sản phẩm tiêu chuẩn VietGAP, theo hướng hữu cơ, đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng.

XEM ĐƠN HÀNG

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sản phẩm mới nhất

-7%
370.000420.000
-9%
320.000355.000
-13%
65.000
100.000

Giá tốt trong ngày

-7%
370.000420.000
-9%
320.000355.000
-13%
65.000
100.000

Nông sản được yêu thích

-7%
370.000420.000
-9%
320.000355.000
-13%
65.000
100.000