Hanoi TV- Hà Nội những góc nhìn: Đường dài cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Phát triển nông nghiệp hữu cơ đem lại lợi ích cho nhà sản xuất và người tiêu dùng. Sản phẩm hữu cơ an toàn sử dụng, bền vững cho môi trường. Vì thế nông nghiệp hữu cơ phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, xu hướng này đang ngày càng chú trọng. Tuy nhiên nông nghiệp hữu cơ ở nước ta vẫn gặp nhiều thách thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.